Το ACT POSITIVE είναι ένα έργο Erasmus + KA2 που τρέχει από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2022.

  • Γαλλία
  • Ελλάδα
  • Κύπρος
  • Τουρκία
  • Ιταλία

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης