Εταίροι

Γαλλία

Η D’Antilles et D’Ailleurs (DA&DA) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) που δημιουργήθηκε το 2016 στη Μαρτινίκα, στην Καραϊβική. Η DA&DA εργάζεται για την προώθηση της συνεργασίας και της ανάπτυξης σε θέματα νεολαίας και ιθαγένειας μέσω τριών τομέων δραστηριότητας: Γυναίκες και Συνεργασία, Νεολαία και Κινητικότητα, Εργαστήρια Πολιτών.

Ελλάδα

Η Innovation Hive- Κυψέλη Καινοτομίας, είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο τη δημιουργία καινοτομιών σε πολλούς τομείς εφαρμογής με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς και ισχυρές συνεργασίες. Το όραμα του οργανισμού είναι να συνδυάσει την κοινωνία των πολιτών με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία, αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες, κίνητρα για νέα γνωστικά πεδία και αξίες, δημιουργώντας τις κατάλληλες σχέσεις και συνθήκες. Η Innovation Hive λειτουργεί μέσα απο κοινωνικές και επιχειρηματικές καινοτομίες δια μέσου της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης με τελικό στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την καθιέρωση των αρχών της κοινωνικής καινοτομίας. The engagement of stakeholders from industry, science and society is aiming to create links between the businesses, the academia and the civic actors in order to develop a combination of knowledge, skills, tools, values and motivation. The final goal is to make the difference in local societies and to succeed at the highest level the principles of social innovation concepts. Contact details: Panagiotis Koutoudis, Co-Founder Farmakidou 21, 41222, Larissa, Greece tel: +30 2410 532821

Κύπρος

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation - CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς. Our Team focuses on developing and introducing solutions for systemic social, education and economic problems. These solutions are developed through various layers of interaction with stakeholders. We believe that quality of life improves when the process of social innovation is leveraged to attain social justice, solve systemic problems and develop solutions that may provide opportunities for individuals and organizations.

Τουρκία

Ο ερευνητικός οργανισμός BOSEV, με έδρα την Άγκυρα της Τουρκίας, ιδρύθηκε ως οργανισμός-ομπρέλα το 2009 από μια ομάδα επαγγελματιών που εργάζονται στον ιατρικό τομέα, στον τομέα της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, της επιχειρηματικότητας και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Ο οργανισμός στοχεύει να υποστηρίξει τις ερευνητικές εξελίξεις στον ιατρικό και τον εκπαιδευτικό τομέα με την πλούσια ικανότητα του προσωπικού και το υψηλό προφίλ. Για το σκοπό αυτό, ο οργανισμός φιλοξενεί ιατρικές εκδόσεις και ιατρικά περιοδικά, συνεργάζεται με 50 επαγγελματίες και 100 μέλη που παρέχουν συνεχή και ποικίλη εθελοντική υποστήριξη. Address: Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (BOSEV) Hacı Bayram Mah. Eşme Sok. No:2/1 Ulus/Altındağ/Ankara/Turkey ekucukarslan@gmail.com Phone: +903123116065 Fax: +903123116065

Cyprus

L.T. Synergy was established as a result of its founders view on the significance and positive effects of proper corporate Governance, Risk and Compliance practices on organizations of all sizes. We are dedicated to promoting the benefits of good corporate governance at the local and European level and our mission is to inspire organizations of all sizes to transform, grow and excel in their market for the benefit of their stakeholders and society. L.T. Synergy enables organisations to identify long term synergies and interrelationships between their operating models and proper and actionable corporate governance practices, strengthening their innate ability to become efficient, effective, sustainable and adaptable.

Τουρκία

Ο βασικός στόχος του μη κερδοσκοπικού, μη κυβερνητικού οργανισμού Aydın Cultural Development Association είναι η συμβολή στην προσωπική, επαγγελματική και πολιτιστική ανάπτυξη των ατόμων. Ο οργανισμός μας προωθεί την επίλυση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, τη συμβολή στην επαγγελματική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Επιπλέον, ο οργανισμός μας διεξάγει επιτόπιες έρευνες σε δομές που φιλοξενούν μετανάστες και πρόσφυγες, πραγματοποιώντας ανάλυση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία και αναπτύσσει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για την επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων αυτών. Our association conducts field research in sectors hosting migrant workers and refugees, making analysis of job related skills, and develops educational materials for professional development of immigrant case workers. Based on manpower deficit studies in the labor market. Our organisation searches for needs and develops training modules for migrant workers to improve their employability.

Ιταλία

Ο οργανισμός TIA Formazione, που ιδρύθηκε το 2011 με έδρα στην Ιταλία και στις Βρυξέλλες, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστικές δραστηριότητες και διάφορες πρωτοβουλίες με βάση τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές πολιτικές. Δίνοντας έμφαση στους τομείς της ανεργίας, της δια βίου και επαγγελματικής εκπαίδευσης, της ηγεσίας και της μετανάστευσης, ο οργανισμός μας σχεδιάζει στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων σε ενήλικες και νέους. Επιπλέον δραστηριότητες του οργανισμού είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. ΕΣΤΙΑΣΗ: ΜΕΣΑ ΓΡΑΜΜΗ, ΝΕΑΤ (ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ), ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒAΣΕΙ ΕΡΓΑΣIΑΣ, ΗΓΕΣIΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ FOCUS : MEDIA LITERACY, NEET (young people Not in Education, Employment or Training), WBL (Work Based Learning) ACTIVITIES, LEADERSHIP, EDUCATION, MIGRATION

France

Élan Interculturel is a non-profit organization based in Paris - France which, since its creation in 2008 on the initiative of five immigrant women specialised in psychology, encourages interpersonal exchanges and intercultural dialogue to facilitate communication between people. Through non-formal education, artistic mediation and popular education, Elan seeks to make diversity a wealth and not a threat, participating in the development of a more inclusive society. FOCUS : MEDIA LITERACY, NEET (young people Not in Education, Employment or Training), WBL (Work Based Learning) ACTIVITIES, LEADERSHIP, EDUCATION, MIGRATION