Πηγές

Αποτελέσματα έργου

Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τις ανάγκες απασχόλησης των μεταναστών δεύτερης γενιάς

Εκπαιδευτικό υλικό

Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης

Picture 7

Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτές/οργανισμούς ΕΕΚ και
φορείς χάραξης πολιτικής