Σχετικά

Το ACT POSITIVE είναι ένα έργο Erasmus + KA2 που τρέχει από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2022.

Το έργο Act Positive θέλει να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες και την ένταξη μεταναστών δεύτερης γενιάς στην εκπαίδευση και κυρίως στην αγορά εργασίας παρέχοντας εργαλεία για την κατάρτιση και την ενδυνάμωσή τους. Ως γενικό αποτέλεσμα, το έργο ACT POSITIVE θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου προσέγγισης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ευρωπαίων μεταναστών δεύτερης γενιάς, βάσει της θεωρίας της θετικής ψυχολογίας. Οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν μια πορεία ηλεκτρονικής μάθησης που θα τους ενδυναμώσει και θα τους βοηθήσει στην ανάπτυξη των προσωπικών πόρων που απαιτούνται για να προσαρμοστούν σε δυνητικά αγχωτικά γεγονότα. Αναπτύσσοντας αυτούς τους προσωπικούς πόρους και ικανότητες, οι συμμετέχοντες θα είναι επίσης σε θέση να χρησιμοποιήσουν βασικές δομές και διαδικασίες Θετικής Ψυχολογίας, ώστε να μετατρέψει πιθανές στρεσογόνες καταστάσεις ως ευκαιρίες προσωπικής θετικής ανάπτυξης.

Στόχοι

Να αυξήσει την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΕΕΚ που προσφέρονται για να τη βελτίωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των μαθητών με βάση τη θεωρία και την προσέγγιση της θετικής ψυχολογίας.

Να αναβαθμίσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες απασχολησιμότητας των ανέργων μεταναστών 2ης γενιάς.

Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να αποφέρει η αύξηση της απασχολησιμότητας μεταναστών 2ης γενιάς στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.

 Να ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ πρακτικής, έρευνας και πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης.

 Να προωθήσει το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω δράσεων που προωθούν την ένταξή τους στην εκπαίδευση και, κυρίως, την απασχόλησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Outputs

Στα πλαίσια του πρώτου παραδοτέου (Π1), οι εταίροι θα συντάξουν μια συγκεφαλαιωτική έκθεση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες 2ης γενιάς στις προσπάθειές τους να βρουν εργασία μαζί με τις ανάγκες τους για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων ή/και τη βελτίωση των υφιστάμενων, προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, μαζί με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση,

οι εταίροι θα διεξάγουν επιτόπια έρευνα βάσει ερωτηματολογίου με στόχο τη συλλογή δεδομένων απευθείας από την κύρια ομάδα-στόχο του έργου: Οργανισμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) /  εκπαιδευτές και μετανάστες 2ηςγενιάς. Μετά την εφαρμογή τόσο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης όσο και της πειραματικής έρευνας, οι εταίροι θα συντάξουν όλα τα ευρήματα και θα αναπτύξουν τις σχετικές εθνικές εκθέσεις, βάσει ενός υποδείγματος που θα παρέχεται από τον κύριο εταίρο του παραδοτέου (Da&Da). Τέλος, οι εθνικές εκθέσεις θα συμπεριληφθούν στη συνολική συγκεφαλαιωτική έκθεση με τίτλο «Ανάλυση της τελευταίας τεχνολογίας σχετικά με τις ανάγκες απασχολησιμότητας των μεταναστών 2ης γενιάς». Η τελευταίας τεχνολογίας έκθεση ανάλυσης θα αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς της και σε άλλα συγκείμενα.

Μόλις καθοριστεί και περιγραφεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις δεξιότητες απασχολησιμότητας των μεταναστών 2ης γενιάς, το ακόλουθο βήμα είναι η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΕΚ και ο πειραματισμός του μέσω πιλοτικών δραστηριοτήτων στις χώρες των εταίρων, καθώς και μια διαδικασία αξιολόγησης που βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υιοθετήσει μια μικτή μεθοδολογία με δράσεις μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο και με βάση την εργασία και διαδικτυακούς πόρους. Η ακριβής δομή του μαθήματος θα αποφασιστεί όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και συμφωνηθούν τα επίπεδα μάθησης που πρέπει να επιτευχθούν. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι πλήρως διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, επιτρέποντας σε κάθε εκπαιδευόμενο ή εκπαιδευτικό κέντρο να εφαρμόζει την εκπαίδευση ανεξάρτητα σε όλη την Ευρώπη και το εξωτερικό. Επιπλέον, οι εταίροι του έργου θα διασφαλίσουν ότι κατά την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:

– το σύστημα μαθημάτων θα είναι ευέλικτο·

– το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι πολλαπλών σταδίων και θα ολοκληρώνεται σε βάθος χρόνου

– το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα σχεδιαστεί με καινοτόμες μεθόδους μικτής μάθησης, δηλαδή, μέρος του μαθήματος θα παρέχεται δια ζώσης, κάτι που είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή αποτελεσματικών εργαστηρίων, μελετών περίπτωσης, συνεργατικής μάθησης κ.λπ., αλλά θα είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά, στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί στην αγγλική και στις εθνικές γλώσσες των συμμετεχόντων εταίρων.

Προκειμένου να ενισχυθούν και να βελτιωθούν σημαντικά στοιχεία της επιτυχημένης υλοποίησης του έργου, όπως η βιωσιμότητα, η δυνατότητα μεταφοράς και η προσβασιμότητα στα αποτελέσματα του έργου, οι εταίροι θα αναπτύξουν μια διαδραστική παιχνιδοποιημένη (gamified) πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, με ελκυστική και δημιουργική διάταξη που θα εξασφαλίζει ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον.

Οι κύριοι στόχοι της πλατφόρμας είναι:

– Να αναπτύξει και να διανείμει εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο σε όλους τους επισκέπτες της πλατφόρμας που συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (IO2) με διαδραστικά σενάρια μάθησης.

– Δημιουργία μιας ευρέως αναγνωρισμένης διαδικτυακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας μεταναστών 2ης γενιάς με βάση τη θετική προσέγγιση της ψυχολογίας.

– Δημιουργία ενός διεθνούς και διαδραστικού διαδικτυακού δικτύου μεταναστών 2ης γενιάς, επιτρέποντας έτσι μια αίσθηση κοινότητας και συνδεσιμότητας που όχι μόνο τους παρέχει περισσότερη υποστήριξη από ομότιμους, αλλά ενισχύει και την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Η εργαλειοθήκη ACT POSITIVE για εκπαιδευτές / οργανισμούς ΕΕΚ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής εξυπηρετεί διπλό σκοπό:

1) Θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου

2) Θα εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο δυνατότητας μεταφοράς των εργαλείων, των υλικών και των μεθοδολογιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου.

Για το σκοπό αυτό, η εργαλειοθήκη ACT POSITIVE θα περιλαμβάνει:

– το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος·

– εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτές και οι οργανισμοί ΕΕΚ προκειμένου να προσφέρουν μαθήματα ή/και προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των μεταναστών 2ης γενιάς με βάση τη θετική θεωρία και προσέγγιση της ψυχολογίας·

– τα αποδεικτικά στοιχεία και τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των πιλοτικών δραστηριοτήτων υπό μορφή ενοποιημένης έκθεσης·

– Ενημερωτικά δελτία πολιτικής για την προώθηση και την ευρύτερη καθιέρωση πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των μεταναστών 2ης γενιάς.

 

Οι κύριες ομάδες-στόχοι της εργαλειοθήκης ACT POSITIVE θα είναι:

– εμπειρογνώμονες και οργανισμοί ΕΕΚ που ενδιαφέρονται να ενσωματώσουν τα σχετικά εργαλεία και μεθοδολογίες·

– εκπρόσωποι δημόσιων οργανισμών·

– τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.