Ενότητα 2 Προσδιορισμός και εκμετάλλευση υφιστάμενων πόρων για τη βελτίωση θέσης στην αγορά εργασίας

Last updated: June 30, 2022

Μαθησιακοί στόχοι

  • Κατανόηση των αναγκών της αγοράς εργασίας
  • Κατανοώντας τον εαυτό σας
  • Καθορισμός των στόχων της καριέρας σας
  • Δημιουργώντας το δικό σας σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων