Ενότητα 3 Διαχείριση άγχους

Last updated: June 30, 2022

Στόχοι

  1. Γνωριμία με τις λειτουργίες των κύριων περιοχών του εγκεφάλου

  2. Κατανόηση τρόπου αντίδρασης του εγκεφάλου μας σε καταστάσεις που αξιολογούνται ως στρεσογόνες

  3. Συνειδητοποίηση της σημασίας της ηρεμίας και του ελέγχου του εαυτού του σε στρεσογόνες καταστάσεις.