Ενότητα 5 Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων

Last updated: June 30, 2022

Εκπαιδευτική στόχοι

Καλωσορίσατε στην Ενότητα 5 : Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων

  • Η ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες στους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λάβουν τη δική τους απόφαση και να αποφασίσουν σωστά.
  • Η αγγλική έκδοση της Ενότητας 5 παρουσιάζει κυρίως το ευρύ περιεχόμενο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο υποστηρίχθηκε με διεθνείς μελέτες και προτάσεις για να λάβετε τη σωστή απόφαση για την επαγγελματική σας με σωστό τρόπο, καθώς και με τρόπο που να σας φέρνει ποιο κοντά στο να είστε επαγγελματίας. Στόχος της ενότητας είναι να συμβάλει έτσι ώστε οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας.
  • Η ενότητα 5 προσφέρεται επίσης στα γαλλικά, ελληνικά, τουρκικά και ιταλικά, τοπικά προσαρμοσμένη ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κάθε χώρας εταίρου, με σεβασμό στην πανευρωπαϊκή συμβολή.