Ενότητα 6 Στρατηγικές για τη βελτίωση της δημιουργικότητας & την Ανάληψη πρωτοβουλιών

Last updated: June 30, 2022

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 6: Στρατηγικές για τη βελτίωση της δημιουργικότητας και την ανάληψη πρωτοβουλιών

Αυτή η ενότητα προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να είναι δημιουργικοί και να μάθουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

Η αγγλική έκδοση της Ενότητας 6 παρουσιάζει πληροφορίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμπεριλαμβάνονται διεθνείς αναφορές, συστάσεις και άλλες βασικές πληροφορίες για τη βελτίωση της δημιουργικότητας.

Η Ενότητα 6 προσφέρεται επίσης στα ελληνικά, ιταλικά, τουρκικά, γαλλικά και τουρκικά, προσαρμοσμένη και εντοπισμένη στο τοπικό πλαίσιο κάθε χώρας, σχετική με κάθε γλώσσα.