Ενότητα 8 Επικοινωνιακές δεξιότητες

Last updated: June 30, 2022

Μαθησιακοί στόχοι

Καλώς ήρθατε στη Διδακτική Ενότητα 8: Δεξιότητες επικοινωνίας

Ο κύριος στόχος της διδακτικής ενότητας 8 του έργου ACT POSITIVE είναι να παράσχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση και την αποτελεσματική χρήση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για να βελτιώσει κανείς την απασχολησιμότητά του.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

✔Να αυτοαξιολογούνται και να προβληματίζονται σχετικά με τις δραστηριότητες επικοινωνίας,

✔Να επικοινωνούν στοχευμένες πληροφορίες προφορικά (προφορικά και γραπτά),

✔Να μεταδίδουν στοχευμένες πληροφορίες μη προφορικά,

✔Να λαμβάνουν στοχευμένες πληροφορίες που μεταδίδονται προφορικά και μη προφορικά.

Η ενότητα 8 διατίθεται επίσης στα αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά και τουρκικά, προσαρμοσμένη και εντοπισμένη στο τοπικό πλαίσιο κάθε χώρας, σχετική με την κάθε γλώσσα.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων