Ανακεφαλαίωση…

1.Κατανοώντας τον εαυτό σας

Έχοντας μια σαφή εικόνα του εαυτού σας, των δεξιοτήτων και των αδυναμιών σας είναι ευκολότερο να βρείτε τρόπους να βελτιώσετε τη θέση σας στην αγορά εργασίας.

2. Κατανόηση της αγοράς εργασίας

Ενημερώνοντας και κατανοώντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, είναι πιο εύκολο για εσάς να προετοιμαστείτε για ένα επάγγελμα με βάση τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας και με βάση .

3. Σχέδιο προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης

Ο καθορισμός στόχων και αποστολών για το μέλλον και η δέσμευση σε αυτούς είναι ζωτικής σημασίας για το ταξίδι σας στην αγορά εργασίας. Γνωρίζοντας τα δυνατά σας σημεία, μπορείτε να τα αναπτύξετε ακόμη περισσότερο και γνωρίζοντας τις αδυναμίες και τις προκλήσεις σας, μπορείτε να εργαστείτε πάνω σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εξελίσσεστε συνεχώς και κατά συνέπεια, θα είστε σε θέση να αποκτήσετε καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας.