Αξιολόγηση

  • “Κάτι ενδιαφέρον που έμαθα είναι…”
  • “Κάτι που θα ήταν χρήσιμο είναι…”
  • ” Κάτι που πρέπει να μάθω/να διαβάσω/να σκεφτώ είναι….”
  • ” Η ιδέα/το επόμενο βήμα που μου ήρθε από αυτό το εργαστήριο είναι…”
  • “Κάτι που με ενέπνευσε είναι…”