Κεφάλαιο 1 Κατανοώντας τον εγκέφαλό μου – Siegel Hand Model

Τι είναι το άγχος;

  1. Σχεδιάστε μια σιλούέτα σε ένα χαρτί

  2. Οραματιστείτε πού νιώθετε σημάδια άγχους όταν είστε πολύ αγχωμένοι

ΜΟΝΤΕΛΟ HAND SIEGEL

Ο ‘ερπετοειδής’ εγκέφαλος (the reptile brain)

Πριν από 248 έως 206 εκατομμύρια χρόνια, το εγκεφαλικό στέλεχος σχημάτισε αυτό που ορισμένοι αποκαλούν «ερπετοειδές εγκέφαλο».

Αυτό το τμήμα που βρίσκεται πιο κοντά στη σπονδυλική σας στήλη και κοντά στη βάση του κρανίου σας ονομάζεται εγκεφαλικό στέλεχος και μοιράζεται με ερπετά

Αυτό το σύστημα του εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για τις πιο βασικές λειτουργίες επιβίωσης, όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αναπνοή, η θερμοκρασία του σώματος και ο προσανατολισμός στο διάστημα. Ρυθμίζει τις αυτόματες αποκρίσεις , προσδιορίζοντας, για παράδειγμα, εάν είμαστε πεινασμένοι ή κορεσμένοι, οδηγημένοι από σεξουαλική επιθυμία ή χαλαροί από σεξουαλική ικανοποίηση, ξύπνιοι ή κοιμισμένοι.

Λιμβική περιοχή ή «Συναισθηματικός εγκέφαλος»

Αυτό το είδος εγκεφάλου εξελίχθηκε όταν τα μικρά θηλαστικά εμφανίστηκαν για πρώτη φορά περίπου πριν από 206-144 εκατομμύρια χρόνια. Μοιράζεται με μεγαλύτερα θηλαστικά = σκύλοι, γάτες, ποντίκια.

Το μεσαίο τμήμα του εγκεφάλου μας μπορεί να θεωρηθεί ένα είδος «κεντρικού σπιτιού» για τις συναισθηματικές μας εμπειρίες, είναι εκεί όπου επεξεργάζεστε τα συναισθήματα και αποθηκεύετε τις αναμνήσεις σας (ιππόκαμπος).

Οι λιμβικές περιοχές αξιολογούν την τρέχουσα κατάστασή μας. «Αυτό είναι καλό ή κακό;»: κινούμαστε προς το καλό και αποσυρόμαστε από το κακό. Καθορίζει εάν ένα ερέθισμα γίνεται αντιληπτό ως απειλή ή σχετίζεται με την επιβίωση και ενεργοποιεί την απόκριση του σώματος στο στρες ή όχι ανάλογα.

Η σύνδεση μεταξύ του εγκεφαλικού στελέχους και του λιμβικού συστήματος οδηγεί τις αντιδράσεις μάχης – πτήσης-πάγωμα.

Φλοιός ή εγκέφαλος «νέου θηλαστικού».

Άρχισε να αναπτύσσεται πριν από 55 -24 εκατομμύρια χρόνια. Το μοιραζόμαστε με μαϊμούδες και χιμπατζήδες.

Είναι εκεί όπου ρυθμίζουμε τη λογική και τη σκέψη που απαιτούνται για περίπλοκες κοινωνικές καταστάσεις. Μας επιτρέπει να έχουμε ιδέες και έννοιες και να αναπτύσσουμε τους χάρτες νοοτροπίας που μας δίνουν μια εικόνα του εσωτερικού κόσμου.

Από την άλλη πλευρά, μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τη φυσική μας εμπειρία, δημιουργώντας τις αντιλήψεις μας για τον εξωτερικό κόσμο – μέσω των πέντε αισθήσεων – και επίσης παρακολουθώντας τη θέση και την κίνηση του φυσικού μας σώματος μέσω της αντίληψης αφής και κίνησης.

Από το νεοφλοιό θα σχεδιάσουμε επίσης τις κινητικές μας ενέργειες και θα ελέγξουμε τους εκούσιους μύες μας.

PFC (Προμετωπιαίος Φλοιός)

Ο προμετωπιαίος φλοιός (ειδικός για τον άνθρωπο) μας βοηθά να θέσουμε και να πετύχουμε στόχους . Λαμβάνει πληροφορίες από πολλές περιοχές του εγκεφάλου για την επεξεργασία πληροφοριών και προσαρμόζεται ανάλογα.

Συμβάλλει σε μια μεγάλη ποικιλία εκτελεστικών λειτουργιών, όπως: εστίαση της προσοχής και των κινήτρων μας, πρόβλεψη των συνεπειών των πράξεών μας, πρόβλεψη γεγονότων στο περιβάλλον, παρορμητικός έλεγχος, διαχείριση συναισθηματικών αντιδράσεων , συντονισμός και προσαρμογή σύνθετων συμπεριφορών («Δεν μπορώ να κάνω το Α αν συμβεί το Β»)

Το PFC μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε παύση πριν ενεργήσουμε , να έχουμε διορατικότητα και ενσυναίσθηση.

* Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα σημάδια του σώματός μας που υποδεικνύουν ότι αντιλαμβανόμαστε μια κατάσταση ως απειλή και πρόκειται να χάσουμε τον έλεγχο.

* όταν χάνουμε τον έλεγχο δεν είμαστε σε φυσιολογική κατάσταση για να πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση ή να συνδεθούμε με άλλο άτομο.