Κεφάλαιο 2 Τι είναι το άγχος;

Τι συμβαίνει όταν είμαστε αγχωμένοι;

 Χάνοντας τον έλεγχο!

Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αντιληφθεί έναν ήχο, μια εικόνα ή μια αίσθηση σώματος ως απειλή και ο εγκέφαλός μας ενεργοποίησε την αντίδραση του σώματος στο στρες προκειμένου να μας προετοιμάσει για μάχη, φυγή ή πάγωμα .

Ο προμετωπιαίος φλοιός κλείνει και δεν λειτουργεί πλέον με τον υπόλοιπο εγκέφαλό μας.

Εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε πλέον πρόσβαση σε όλες τις υψηλές ικανότητες , όπως δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ενσυναίσθηση, ικανότητα να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, διαχείριση συναισθηματικών αντιδράσεων, αναστολή…

Ο ερπετοειδής εγκέφαλος και η λιμβική περιοχή καταλαμβάνουν την αναλυτική και ενσυναισθητική μας σκέψη.

Εκείνη την περίοδο δεν είστε σε φυσιολογική κατάσταση για να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση ή να συνδεθείτε με άλλο άτομο. Αποφύγετε λοιπόν να πείτε κάτι που θα μετανιώσετε…

Πώς μπορούμε να ανακτήσουμε τον έλεγχο και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την αγχωτική κατάσταση;