Κεφάλαιο 3 Αυτοαξιολόγηση για επίλυση προβλημάτων

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερωτήσεις

  • Πόσο καλά λύνετε διόφορα ζητήματα που προκύπτουν και πόσο σίγουροι είστε για τις ικανότητες σας;
  • Δώστε ένα παράδειγμα που λύσατε ένα πρόβλημα και αυτό ήταν επιτυχές.
  • Δώστε ένα παράδειγμα που λύσατε ένα πρόβλημα και αυτό ήταν ανεπιτυχές.
  • Πόσο καλά διαχειρίζεστε τις ιδέες και τις απόψεις άλλων ανθρώπων όταν προσπαθείτε να λύσετε ένα πρόβλημα;
  • Πώς διαχειρίζεστε καταστάσεις υψηλής πίεσης όταν απαιτείται γρήγορη και επείγουσα δράση;
  • Πόσο καλοί είστε στον καταιγισμό ιδεών πριν λύσετε ένα πρόβλημα;