Σημεία προς συζήτηση Μέρος 1

  • Οι γνώσεις που θα αποκομίσετέ και θα συσσωρεύσετε μέσω της ενότητας θα σας βοηθήσουν να γίνετε σοφότεροι στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των εμποδίων του σημερινού πολύπλοκου, απαιτητικού αλλά και ικανοποιητικού εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Οι στόχοι της πρώτης ενότητας του μαθήματος είναι να νιώσετε άνετα με τις έννοιες της εργασίας και της καριέρας, να αντιληφθείτε τις ευκαιρίες που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορείτε να τις αξιοποιήσετε, και να συζητήσετε τις δεξιότητες και τις ικανότητες του 21ου αιώνα.
  • Θα συζητηθούν επίσης οι διάφορες επιλογές για την απόκτηση των σημερινών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Το 1ο μέρος της Ενότητας χωρίζεται στις ακόλουθες τρεις εκπαιδευτικές ενότητες:

1.Τι είναι η εργασία και πώς έχει εξελιχθεί,

2.Κατανόηση των δυνάμεων που διαμορφώνουν την οικονομία και την αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

3.Οι σημερινές δεξιότητες και ικανότητες.