Σημεία προς συζήτηση Μέρος II

Το δεύτερο μέρος της ενότητας είναι αφιερωμένο στο:

  • να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας,
  • να σας παρέχει καθοδήγηση για το πώς να τις ξεπεράσετε,
  • να μοιραστείτε κάποιες εμπειρίες που είχατε από τις προσπάθειές σας για αναζήτηση εργασίας στο παρελθόν.