βιβλιογραφικές αναφορές

  • “DEFINE THE DENTITY”, Robinson Baudry and Jean-Philippe Juchs , Εκδόσεις της Σορβόννης | ” Υποθέσεις ” 2007/1 10 | σελίδες 155 έως 167
  • «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Τι κατασκευή ταυτότητας για το παιδί μετανάστη », Dalila Belgacem, Erès | «The Dynamic Notebooks», 2012/4 No 57 | σελίδες 51 έως 56
  • Κιτ εργαλείων διαπολιτισμικής μάθησης (Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκή Επιτροπή)