3ο Μέρος Οι δεξιότητες και οι ικανότητες του σήμερα

 • Ζούμε σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες της ευρωπαϊκής κοινωνίας να προσαρμοστεί στον σημερινό ασταθή κόσμο μέσω του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τις δεξιότητες,
 • Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων είναι ένα πενταετές πλάνο με στόχο να βοηθήσει τα άτομα και τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν δεξιότητες και να τις αξιοποιήσουν για το μέλλον της Ευρώπης,
 • Η ψηφιοποίηση, η βιωσιμότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, για όλους και παντού στην ΕΕ και η οικοδόμηση ανθεκτικότητας για την αντίδραση σε κρίσεις όπως η πανδημία COVID-19, αποτελούν τις δυνάμεις και τον πυρήνα των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • Ως Ένωση 27 διαφορετικών οικονομιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τόσο εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης για κλάδους όπως οι κατασκευές, τα ξενοδοχεία, η γεωργία και ο τουρισμός όσο και εργαζόμενους υψηλής εκπαίδευσης για να υποστηρίξει τη λεγόμενη διπλή μετάβαση, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση,
 • Η πράσινη μετάβαση απαιτεί επενδύσεις σε δεξιότητες και μια Ευρώπη που μπορεί να σκέφτεται και να ενεργεί πράσινα και να κάνει τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους, κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία,
  • Η αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών που διαθέτουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών, προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων και τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων είναι ζωτικής σημασίας,
 • Η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική και αυτό απαιτεί αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, σε κάποιες κατηγορίες εργασίας, πάνω από το 90% των θέσεων εργασίας απαιτούν συγκεκριμένους τύπους ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Το COVID-19 εκτός από τον αντίκτυπό του στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας, ανέδειξε τόσο την ανάγκη ψηφιοποίησης όσο και την ανάγκη απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι υπάρχει κενό 291.000 επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
  • Η προσαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των μη τεχνολογικών τομέων, θα απαιτήσει ένα πιο ικανό ψηφιακά εργατικό δυναμικό.
 • Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες μάθησης που έχουν εμφανιστεί και μπορούν να υποστηρίξουν το σημερινό εργατικό δυναμικό και τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες του αύριο,
 • Ανάλογα με την πλατφόρμα οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιδιώξουν οτιδήποτε, από την απλή εξοικείωση με έναν νέο τομέα μέχρι την απόκτηση μιας πιστοποίησης που αναπτύχθηκε από παγκόσμιους οργανισμούς όπως η Google και η IBM, ακόμη και πανεπιστημιακούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια υψηλού κύρους.
 • Ορισμένες από αυτές τις πλατφόρμες είναι οι εξής:
  • Coursera (https://www.coursera.org/), μια πλατφόρμα που συνεργάζεται με 200+ κορυφαία πανεπιστήμια και εταιρείες και μπορεί να υποστηρίξει τους εκπαιδευόμενους να “αναπτύξουν δεξιότητες με μαθήματα, πιστοποιητικά και πτυχία σε απευθείας σύνδεση από πανεπιστήμια και εταιρείες παγκόσμιας κλάσης”,
  • Edx (https://www.edx.org/), μια πλατφόρμα με όραμα έναν κόσμο όπου κάθε μαθητής θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση για να ξεκλειδώσει τις δυνατότητές του, χωρίς τα εμπόδια του κόστους ή της τοποθεσίας,
  • Udemy (https://www.udemy.com/), μια πλατφόρμα που προσφέρει πάνω από 183.000 μαθήματα χαμηλού κόστους,
  • Udacity (https://www.udacity.com/), μια πλατφόρμα που επικεντρώνεται στις ψηφιακές δεξιότητες,
  • Skillshare (https://www.skillshare.com/), μια πλατφόρμα που είναι καταλληλότερη για δημιουργικές δεξιότητες.
  • Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει επιπλέον να εισαχθούν στην πολυπλοκότητα του σημερινού περιβάλλοντος μάθησης και εργασίας.
 • Η καταγραφή των 10 κορυφαίων δεξιοτήτων του αύριο, όπως παρουσιάστηκαν από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, είναι ένα καλό σημείο που δεικνύει το πώς ο κόσμος αλλάζει:

1.Αναλυτική σκέψη και καινοτομία,

2.Ενεργητική μάθηση και στρατηγικές μάθησης,

3.Επίλυση σύνθετων προβλημάτων,

4.Κριτική σκέψη και ανάλυση,

5.Δημιουργικότητα, πρωτοτυπία και πρωτοβουλία,

6.Ηγεσία και κοινωνική επιρροή,

7.Παρακολούθηση και έλεγχος της χρήσης της τεχνολογίας,

8.Σχεδιασμός και προγραμματισμός τεχνολογίας,

9.Ανθεκτικότητα, ανοχή στο στρες,

10.Συλλογισμός, επίλυση προβλημάτων και ιδεολογία.

(Πηγή: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/)