4ο Μέρος Αναγνώριση και αντιμετώπιση των προκλήσεων στην αναζήτηση εργασίας

 • Οι οικονομικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών εθνικών ποσοστών ανεργίας, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις προσπάθειες των προσφύγων και των αιτητών ασύλου να αποκτήσουν πρόσβαση στη νόμιμη αγορά εργασίας,
 • Οι πρόσφυγες και οι αιτητών ασύλου μπορεί επίσης να βρεθούν σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, των ανεπαρκών προσόντων/εκπαίδευσης και/ή των προβλημάτων με την επίσημη αναγνώριση της ισοδυναμίας των προσόντων/δεξιοτήτων τους στη χώρα υποδοχής ή στην Ευρώπη γενικότερα.
 • Το γλωσσικό εμπόδιο είναι σημαντικό για τους πρόσφυγες ή τους αιτητές ασύλου που θέλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας,
 • Οι κύριες προκλήσεις που εντοπίστηκαν σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν οι ακόλουθες:
  • περιορισμένη ή απαγόρευση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας λόγω νομικών και διοικητικών εμποδίων,
  • πρόσβαση που παρεμποδίζεται λόγω έλλειψης θεσμικής υποστήριξης ή ανεπαρκών πόρων για τη διαθέσιμη υποστήριξη,
  • πρόσβαση στην αγορά εργασίας που περιορίζεται περαιτέρω από τη χαμηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας (ως αποτέλεσμα της υψηλής ανεργίας στις χώρες ή της χαμηλής ζήτησης για χαμηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό), η οποία αποτελεί ένα είδος οικονομικής/εργασιακής πρόκλησης,
  • η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την αναγνώριση των υφιστάμενων προσόντων, ως μέρος των προκλήσεων προσόντων/εκπαίδευσης,
  • ανεπαρκή προγράμματα ένταξης, διακρίσεις και δύσκολη πολιτιστική προσαρμογή, ως μέρος των κοινωνικών προκλήσεων.

Πηγή: Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Πολιτική Απασχόλησης Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, Μάιος 2016.

 • Οι προκλήσεις που εντοπίστηκαν σε αυτή την ενότητα, μαζί με τους πολιτισμικούς παράγοντες, ισχύουν συνήθως για τους πρόσφυγες και τους αιτητές ασύλου αλλά ορισμένες από αυτές μπορεί να ισχύουν και για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς,
 • Ξεπερνώντας τις προκλήσεις της αναζήτησης εργασίας:
  • Προσδιορίστε τα δυνατά και τα αδύνατα σας σημεία,
   • Είναι σημαντικό να επιδεικνύετε επίγνωση τόσο των δυνατών όσο και των αδύνατων σημείων σας,
  • Οι εργοδότες ακολουθούν πλέον πρακτικές όπως τα τεστ ικανοτήτων ή προσωπικότητας στη διαδικασία επιλογής εργασίας,
   • Πολλοί ιστότοποι όπως το Assessment Central HQ (https://www.assessmentcentrehq.com/) διαθέτουν δωρεάν τεστ, ώστε να μπορείτε να εξασκηθείτε,
  • Μόλις πάρετε μια πρώτη συνέντευξη, φροντίστε να κάνετε έρευνα και να γνωρίζετε πολλά για τον οργανισμό,
  • Αναγνωρίστε την κατεύθυνση της καριέρας που θέλετε να ακολουθήσετε,
   • Βεβαιωθείτε ότι οι προσωπικές και επαγγελματικές σας δεξιότητες ταιριάζουν με τη θέση για την οποία παίρνετε συνέντευξη,
  • Προετοιμάστε ένα επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα,
  • Να είστε ανοιχτοί σε ευκαιρίες απασχόλησης και να αξιοποιείτε τους διαδικτυακούς πόρους,
 • Απόκτηση νέων δεξιοτήτων:
  • Εκτός από τη χρήση της πανεπιστημιακής πορείας ή των διαδικτυακών πλατφορμών, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
  • Το Erasmus Plus είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και μπορεί να προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης για ενήλικες, φοιτητές και μαθητές (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-individuals).
 • Ξεπεράστε το ψυχολογικό στρες:
  • Να είστε καλά προετοιμασμένοι σχετικά με τη συνέντευξη και τα προσόντα σας, να θυμάστε ότι παίρνετε συνέντευξη από τους οργανισμούς όσο και αυτοί από εσάς.
  • Πηγή: Harvard Business Review (https://hbr.org/2017/07/how-to-handle-stress-during-a-job-interview)
 • Χρήση της θεωρίας της θετικής ψυχολογίας:
  • Η θεωρία της θετικής ψυχολογίας δίνει έμφαση στις θετικές επιρροές και εμπειρίες στη ζωή ενός ατόμου.
  • Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα, αισιόδοξα συναισθήματα και εποικοδομητικούς θεσμούς.