Άσκηση 2 – Ανάλυση Δεδομένων

Ακολουθήστε το σύνδεσμο:

Skills in occupations | CEDEFOP (europa.eu)

Αυτός ο πίνακας εργαλείων δείχνει τη σημασία διαφόρων δεξιοτήτων (ή ομάδων δεξιοτήτων) σε διαφορετικά επαγγέλματα. Η επιλογή της πιο λεπτομερούς ομάδας δεξιοτήτων θα παρέχει μια λίστα με επαγγέλματα ταξινομημένα ανά μερίδιο OJA που το απαιτούν.

Ρίξτε μια ματιά στη λίστα με τις δεξιότητες που παρέχονται στον πίνακα ελέγχου και προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση τα δεδομένα που έχετε μπροστά σας.