Θέμα 1: Δημιουργώντας το προσωπικό σας πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης

1

Σκεφτείτε τη Δήλωση Αποστολής Σταδιοδρομίας σας (Τι σκοπεύετε να επιτύχετε και γιατί.)

Τώρα σκεφτείτε τους έξι Βασικούς Στόχους Σταδιοδρομίας σας (Τι πρέπει να επιτύχετε μεσοπρόθεσμα για να προωθήσετε την αποστολή της σταδιοδρομίας σας.)

2

3

Σημειώστε τυχόν κενά δεξιοτήτων και γνώσεων που πρέπει να καλύψετε με βάση τις αδυναμίες και τις δεξιότητες που εντοπίσατε προηγουμένως. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα που παρέχει η αγορά εργασίας σχετικά με το επάγγελμα ή το τμήμα που έχετε επιλέξει. Κατατάξτε την τρέχουσα ικανότητά σας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη κλίμακα και σημειώστε το στο σχέδιο επαγγελματικής σας ανάπτυξης:

Α – Δηλώνω υψηλά επίπεδα ικανότητας σε αυτήν την ικανότητα.

Β – Έχω αυτήν την ικανότητα/ικανότητα, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις.

Γ – Πρέπει να βελτιώσω αυτήν την ικανότητα/ικανότητα.

Δ – Πρέπει να καταβάλω αρκετή δουλειά για να αναπτύξω αυτήν την ικανότητα/ικανότητα.

E – Έχω μικρή/σχεδόν καμία εμπειρία με αυτήν την ικανότητα.

🡪Επισκεφτείτε ξανά αυτές τις κατατάξεις δεξιοτήτων κάθε έξι μήνες (κάντε μια εγγραφή στο ημερολόγιο για να το κάνετε τώρα). Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την εστίαση σας και να παραμείνετε προσηλωμένοι στο στόχο.