Θέμα 1 Εισαγωγή

“Δημιουργικότητα είναι η ικανότητα ενός ατόμου ή μιας ομάδας να δημιουργεί κάτι νέο και χρήσιμο ή πολύτιμο, ή η διαδικασία δημιουργίας κάτι νέου και χρήσιμου ή πολύτιμου. Συμβαίνει σε όλους τους τομείς της ζωής – επιστήμη, τέχνη, λογοτεχνία και μουσική”.  (Wikipedia, 2021)

Το να έχουμε δημιουργικό μυαλό μας βοηθά να δοκιμάζουμε νέα πράγματα και να ασχολούμαστε με δραστηριότητες που μας βοηθούν να πάμε πιο κοντά στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας. Η δημιουργικότητα είναι η ικανότητα να οραματιζόμαστε κάτι που δεν υπάρχει, να κάνουμε κάτι με διαφορετικό τρόπο και να αναπτύσσουμε νέες ιδέες. Η δημιουργικότητα επιτρέπει στα συνηθισμένα, καθημερινά πράγματα να γίνουν ξεχωριστά και στα ξεχωριστά πράγματα να γίνουν πιο φυσικά πράγματα στην καθημερινή ζωή. Η δημιουργικότητα μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα να βλέπεις ή να αντιλαμβάνεσαι κάτι με τρόπο που οι άλλοι δεν μπορούν.

Η δημιουργικότητα δεν είναι έμφυτη, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Φυσικά, μπορεί να υπάρχουν κάποιες έμφυτες θετικές μεταφορές από την παιδική μας ηλικία ή από την προηγούμενη ζωή μας. Ωστόσο, η δημιουργικότητα είναι μια δεξιότητα που μπορεί να αναπτυχθεί και να διδαχθεί. Αν δουλέψετε, διαβάσετε και ασχοληθείτε με αυτό το θέμα, μπορείτε να δείτε περισσότερες ευκαιρίες και να γίνετε πιο δημιουργικοί.