Θέμα 1 Εισαγωγή

Επιχειρηματικότητα είναι η δημιουργία ή η εξαγωγή αξίας. (Με τον πιο πάνω ορισμό, η επιχειρηματικότητα ορίζεται ως αλλαγή, η οποία γενικά συνεπάγεται ρίσκο πέρα από αυτό που συνήθως συναντάται στην αρχή μιας επιχείρησης, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες αξίες εκτός από τις απλώς οικονομικές. Πιο απλοί ορισμοί έχουν περιγράψει την επιχειρηματικότητα ως τη διαδικασία σχεδιασμού, έναρξης και λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης.)

Η πρώτη έννοια που έρχεται στο μυαλό για την επιχειρηματικότητα είναι η παραγωγή νέων ιδεών, η δημιουργικότητα και το θάρρος. Η λέξη “επιχειρηματίας” βρίσκεται στο επίκεντρο αυτόν τον αιώνα.  Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιχειρηματικότητας βασίζεται στη δημιουργική σκέψη και στο θάρρος να ενεργοποιηθούν αυτές οι σκέψεις. Οι επιχειρηματίες είναι γενναίοι άνθρωποι που επινοούν νέες ιδέες και τις υλοποιούν. Έτσι μεταφέρουμε την έννοια επιχειριηματικότητα σε αυτή την ενότητα. Ας ρίξουμε μια προσεκτική ματιά σε αυτή την έννοια.

Επιχειρηματίας είναι ένα άτομο που αναπτύσσει νέα σχέδια, υλοποιεί νέες επιχειρηματικές ιδέες με περιορισμένο κεφάλαιο και προσφέρει νέες υπηρεσίες στο κοινό στο πλαίσιο των σχεδίων κοινωνικής ευθύνης ονομάζεται επιχειρηματίας.

Όσοι ενδιαφέρεστε να γίνετε επιχειρηματίες θα πρέπει να καταρτίσετε ένα σχέδιο που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  • Αναγνωρίστε ένα πρόβλημα.
  • Αυξήστε τον όγκο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης που διαθέτετε.
  • Δημιουργήστε ένα δίκτυο.
  • Αποκτήστε οικονομική ασφάλεια.
  • Βρείτε μια επιχειρηματική ιδέα για την επίλυση του προβλήματος.
  • Δοκιμάστε την ιδέα.
  • Συγκεντρώστε κεφάλαια.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Δυνατά σημεία

 Τι γνωρίζετε; Σε ποια θέματα, σε ποια θέματα είστε καλός;

Ευκαιρίες

 Τι χρειάζονται οι αγορές; Τι είναι στην ημερήσια διάταξη, πού μπορείτε να κερδίσετε   χρήματα;

Φιλοδοξίες

 Οι φιλοδοξίες σας- Τι θέλετε να πετύχετε;

Αποτελέσματα

  Ποιες θα πρέπει να είναι οι προθεσμίες και τα ορόσημά σας; Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι   σας;