Θέμα 1 Εισαγωγή

Η λήψη της σωστής απόφασης είναι η επιλογή από όλες τις επιλογές που φαίνονται σωστές για το άτομο, τον οργανισμό, τη χώρα ή τον κόσμο γενικότερα. Δεν είναι όλες οι σωστές αποφάσεις τόσο αποτελεσματικές. Οι σωστές αποφάσεις που λαμβάνονται για την ανάπτυξη της εταιρείας, την επέκταση της επιχείρησής σας και την πρόοδο της καριέρας σας έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Μόλις γίνει σαφές τι πρέπει να γίνει, είναι καιρός να διαθέσετε πόρους στους ανθρώπους. Η λήψη της σωστής απόφασης είναι μια σπουδαία δεξιότητα που πρέπει να κατακτήσετε. [7]