Θέμα 1 Καθορισμός της αγοράς εργασίας

Ορισμός: Η αγορά εργασίας είναι εκείνη όπου η προσφορά και η ζήτηση εργασίας συγκλίνουν. Η προσφορά εργασίας αποτελείται από το σύνολο των εργαζομένων που είναι πρόθυμοι να εργαστούν και τη ζήτηση για εργασία από το σύνολο των εταιρειών ή των εργοδοτών που προσλαμβάνουν εργαζομένους.

Περιγραφή: Η αγορά εργασίας έχει μεγάλη σημασία για την κοινωνία. Η δυσλειτουργία της μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση μιας χώρας. Επιπλέον, η ανεργία έχει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος:

  • Οικονομικό, δεδομένου ότι η ανεργία προϋποθέτει απώλεια δυνητικής παραγωγής.
  • Κοινωνική, λόγω των βλαβερών επιπτώσεων της ανεργίας στη διανομή εισοδήματος και, συνεπώς, στην κοινωνική συνοχή.

Με αυτόν τον τρόπο, η ανάπτυξη, η βελτιστοποίηση των πόρων και η κοινωνική συνοχή εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από τη σωστή λειτουργία της αγοράς εργασίας.