Μέρος 1 Κατανόηση εαυτού (εσωτερικές δυνάμεις και ικανότητες)

Στον τομέα των επιχειρήσεων, η ανάλυση SWOT αποκαλύπτει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία ενός οργανισμού και προσδιορίζει τις Ευκαιρίες και τις Απειλές που αντιμετωπίζει.

🡪Αυτή η ανάλυση είναι εξίσου σημαντική και αποτελεσματική όταν την εφαρμόζεται για προσωπική κατανόηση και ανάλυση.

Γνωρίζοντας τα δυνατά σας σημεία, μπορείτε να εστιάσετε τις προσπάθειές σας στα πράγματα στο οποίο είστε καλοί. Και, κατανοώντας τις αδυναμίες σας, ξέρετε θα πρέπει να αποφύγετε, τι να βελτιώσετε και πού χρειάζεστε βοήθεια.

Συνολικά, τα δυνατά σημεία και οι ευκαιρίες σας, σας βοηθούν να εντοπίσετε τις δυνατότητες και τους μακροπρόθεσμους επαγγελματικούς σας στόχους. Οι αδυναμίες σας και οι απειλές που αντιμετωπίζετε είναι τα πράγματα που πρέπει να διαχειριστείτε, (να μετριαστούν ή να προγραμματιστούν), για να διασφαλίσετε ότι οι στόχοι σας παραμένουν εφικτοί.

Δυνατότητες

Ευκαιρίες

Ανακαλύψτε τι σας κάνει να ξεχωρίζετε από τους άλλους ανθρώπους. Ποια χαρακτηριστικά έχετε που σας κάνουν να ξεχωρίζετε;

🡪Μην περιορίζεστε στις προσωπικές σας δεξιότητες. Εξερευνήστε όλες τις εμπειρίες σας και τις ευκαιρίες που είχατε για να αναπτυχθείτε και να αναπτυχθείτε.

Εστιάστε την κατανόησή σας στις ευκαιρίες που έχετε μπροστά σας.

Αδυναμίες

Προκλήσεις

Σκεφτείτε τα πράγματα και τους τομείς όπου θα μπορούσατε να βελτιώσετε την απόδοσή σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τα διαχειριστείτε και να τα μειώσετε.

Θυμηθείτε: Όλοι έχουμε αδυναμίες! Το κόλπο είναι να τα αναγνωρίσετε και να τα διαχειριστείτε κατάλληλα..

Τα πράγματα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την επιτυχία σας. Παρόλο που συχνά δεν μπορείτε να τα ελέγξετε, μπορείτε να τα προγραμματίσετε. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να τα αντιμετωπίζουμε και να τα γνωρίζουμε. 🡪 Μια πρόκληση χάνει μεγάλο μέρος του αντίκτυπου της όταν τη διαχειριζόμαστε και την προετοιμάζουμε.