Θέμα 2: Δημιουργικότητα

Οριμός Δημιουργηκότητας;

Η δημιουργικότητα συχνά συνδέεται με την τέχνη αλλά αυτό δεν κάνει σημαίνω ότι δημιουργικότητα είναι μόνο η καλλιτεχνική δημιουργία . Ολοι οι άνθρωποι είναι εγγενώς δημιουργικοί. Συμμετοχή στη δημιουργική διαδικασία έχει τεράστια οφέλη.

Δημιουργικότητα σημαίνει :

  • ενισχύει διανοητική υγεία
  • αυξάνει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Βελτιώνει την άνεση με την αλλαγή και την αποτυχία

(πηγή https://www.curiosity2create.org )