Θέμα 2 Ζωγραφίζοντας την ταυτότητά μου

OBJECTIVES

  • Enabling ourselves to individually reflect on changes in the perception of our identity throughout lifetime
  • Exchange with the others on obstacles and successes to allow a better understanding of my identity
  • Discovering the notion of Identity

-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ--

Ορισμός

*Βασικός ορισμός = Μόνιμος και θεμελιώδης χαρακτήρας κάποιου , μιας ομάδας , που κάνει την ατομικότητα του μοναδικότητα

Έννοια που δημιουργήθηκε για την κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ατόμων

*Αυτή η έννοια αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για να σκεφτούμε τη θέση ενός ατόμου μέσα σε μια κοινωνική ομάδα ή την κοινωνία στο σύνολό της . Χρησιμεύει για τη δημιουργία ενός συνδέσμου μεταξύ των διαφορετικών κλίμακων κοινωνικής ανάλυσης και να σκεφτούμε το συλλογικό στον ενικό .

Θετική ταυτότητα VS αρνητική ταυτότητα

*Θετική ταυτότητα είναι η δυνατότητα να έχεις ιδιότητες , να μπορείς να επηρεάζεις ανθρώπους και πράγματα , να έχεις τον έλεγχο του περιβάλλοντος και να έχεις μάλλον ευνοϊκές αναπαραστάσεις του εαυτού σου σε σύγκριση με άλλους. Από την άλλη , αρνητική ταυτότητα είναι ένα αίσθημα ανικανότητας ,η χαμηλή ή καθόλου αυτοεκτίμηση του ατόμου. Αυτές οι αρνητικές αντιλήψεις παράγουν μηνύματα για προσωπικά χαρακτηριστικά , ικανότητες και δυνατότητες του αποδέκτη . Επιπλέον, αυτά τα αρνητικά μηνύματα μπορούν δημιουργήσουν αγωνία και προσμονή της αποτυχίας .

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  • Πάρτε ένα φύλλο χαρτιού

  • Χωρίστε το χαρτί σε 3 μέρη

  • Πρώτο μέρος: κάντε ένα σχέδιο που συμβολίζει τον πολιτισμό της χώρας καταγωγής σας

  • Δεύτερο μέρος: κάντε ένα σχέδιο που συμβολίζει την ταυτότητά σας σήμερα

  • Τελευταίο μέρος: κάντε μια ζωγραφιά που συμβολίζει την ταυτότητα που θα ήθελα να πετύχω στο μέλλον

  • Τραβήξτε μια φωτογραφία της δουλειάς σας και ανεβάστε την στην επόμενη διαφάνεια