Θέμα 2: Σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων σας

Είστε επιτέλους έτοιμοι να συντάξετε το Σχέδιο Δράσης (σελίδα 22). Αυτό περιέχει

Βραχυπρόθεσμους Αναπτυξιακούς Στόχους και Δράσεις που μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε για να επιτύχετε τους Κύριους Στόχους Σταδιοδρομίας σας. και εστιάζει σε τυχόν κενά δεξιοτήτων που εντοπίσατε στα προηγούμενα βήματα.

Επιλέξτε την περίοδο προγραμματισμού που ταιριάζει καλύτερα στις περιστάσεις σας και προσθέστε την στο Σχέδιο Δράσης σας. Συνήθως, μια περίοδος προγραμματισμού θα είναι οι επόμενοι έξι έως 12 μήνες.

Για κάθε Κύριο Στόχο Σταδιοδρομίας, σκεφτείτε τι πρέπει να επιτύχετε κατά την περίοδο προγραμματισμού σας. Στη συνέχεια, αξιολογήστε προσεκτικά κάθε ένα από τα κενά δεξιοτήτων που εντοπίσατε στην Ανάλυση δεξιοτήτων και σκεφτείτε πώς σκοπεύετε να το κλείσετε. 🡪Προσθέστε αυτούς τους Αναπτυξιακούς Στόχους στο Σχέδιο Δράσης σας.

Επιλέξτε την περίοδο προγραμματισμού που ταιριάζει καλύτερα στις περιστάσεις σας και προσθέστε την στο Σχέδιο Δράσης σας. Συνήθως, μια περίοδος προγραμματισμού θα είναι οι επόμενοι έξι έως 12 μήνες.