Θέμα 3: Κριτική Σκέψη

Τι είναι η κριτική σκέψη;

‘Κριτική σκέψη είναι η νοητική και συναισθηματική λειτουργία κατά την οποία το άτομο αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών και αποφασίζει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει μέσω συλλογισμών που γίνονται με βάση όλα τα δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του.

Αρχικά το άτομο μαθαίνει να στέκεται κριτικά όταν γνωρίζει τι να ρωτά πώς και πότε και στη συνέχεια πώς να σκέφτεται λογικά πότε και ποιες μεθόδους και στρατηγικές να χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση.’

( https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766 )

Κριτική σκέψη και δημιουργικότητα

Η χρήση κριτικής σκέψης που συνοδεύεται από μια αίσθηση δημιουργικότητας βοηθά να κοιτάξουμε γύρω μας και να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. Καθημερινά είμαστε υποχρεωμένοι να λύνουμε ζητήματα και να αναπτύσσουμε μια ικανότητα σκέψης με δημιουργικότητα θα μας βοηθήσει να βρούμε απροσδόκητες λύσεις.

Μια ανοιχτόμυαλη προσέγγιση είναι απαραίτητη για να μας βοηθήσει δείτε σε δύσκολες καταστάσεις μια ευκαιρία μάθησης να αναπτύξετε εμπειρία και νέες στρατηγικές προσεγγίσεις.

Η επίλυση προβλημάτων είναι μια προσέγγιση μακροχρόνιας μάθησης που θα σας βοηθήσει να μάθετε ότι η αποτελεσματική στρατηγική προέρχεται από την εμπειρία και ότι κάθε κατάσταση μπορεί να περιέχει ένα στοιχείο μάθησης.

Τι είναι η κριτική σκέψη;

‘Κριτική σκέψη είναι η νοητική και συναισθηματική λειτουργία κατά την οποία το άτομο αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών και αποφασίζει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει μέσω συλλογισμών που γίνονται με βάση όλα τα δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του.

Αρχικά το άτομο μαθαίνει να στέκεται κριτικά όταν γνωρίζει τι να ρωτά πώς και πότε και στη συνέχεια πώς να σκέφτεται λογικά πότε και ποιες μεθόδους και στρατηγικές να χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση.’