Θέμα 3 Παιχνίδι ρόλων σε περίπλοκες διαπολιτισμικές καταστάσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το παιχνίδι ρόλων δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναλάβουν το ρόλο ενός ατόμου ή να αναλάβουν μια δεδομένη κατάσταση. Ρόλος τα παιχνίδια εμπλέκουν τους συμμετέχοντες σε πραγματικές καταστάσεις ή σενάρια που μπορέι να είναι « αγχωτικά , άγνωστα , σύνθετα ή αμφιλεγόμενα » και στα οποία απαιτείται να εξετάσουν τα προσωπικά συναισθήματα προς τους άλλους και το συκγείμενο τους.( Bonwell & Eison , 1991, σ.47).

  • * Ορισμός 3 καταστάσεων που σχετίζονται με μια διαπολιτισμική περίπλοκη κατάσταση που αντιμετωπίζουν άτομα των οποίων ο πολιτισμός δεν είναι αυτός της χώρας υποδοχής (εσείς μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των καταστάσεων με έναν καταιγισμό ιδεών των συμμετεχόντων ή επιλογή ουδέτερες καταστάσεις στη λίστα παρακάτω ). Ο διευκολυντής κάνει 3 ομάδες, κάθε ομάδα θα ανταλλάξει συλλογικά και μετά εργάζεται για την εξεύρεση λύσεων στο πρόβλημα τους.
  • * Πιθανή λίστα ζητημάτων : Έχω μια συνέντευξη για δουλειά αλλά φοβάμαι ότι δεν θα καταλαβαίνω όλες τις ερωτήσεις / δεν μπορώ να βρω υποστήριξη στο περιβάλλον μου για να με συνοδεύσει κλπ…

  • * Μετά τις ομαδικές συζητήσεις, οι συμμετέχοντες καταγράφουν 3 λύσεις σχετικά με την κατάσταση που τους δόθηκε. Αφού συζητηθούν οι 3 λύσεις στην κάθε ομάδα, στόχος είναι να καταλήξουμε σε 3 κοινές προτάσεις. Στο τέλος, η κάθε όμάδα παρουσιάζει τις προτάσεις της στην ολομέλεια και γίνεται συζήτηση στην οποία οι υπόλοιποι λένε την άποψη τους για τη κάθε πρόταση.

https://pixabay.com/fr/photos/notes-post-it-notes-autocollantes-1284667/