Θέμα 3: Προκλήσεις στη λήψη αποφάσεων

Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων. Η λήψη αποφάσεων θα είναι πάντα δύσκολη, επειδή χρειάζεται χρόνος και ενέργεια για να ζυγίσετε τις επιλογές σας.

“Η εύρεση της σωστής απάντησης δεν είναι το δυσκολότερο μέρος της λήψης μιας απόφασης- σύμφωνα με μια μελέτη που παρουσιάστηκε σε ένα από τα ετήσια συνέδρια .[5] της Ακαδημίας Διοίκησης, αυτό είναι το να έχεις το θάρρος να δράσεις με βάση τη γνώση.”