Θέμα 3 Πως να καταλήξετε στη σωστή απόφαση

Όσο περισσότερη εμπειρία έχετε με ένα συγκεκριμένο είδος απόφασης, τόσο πιο ασφαλές είναι να ενεργείτε με βάση τη διαίσθησή σας, επειδή το υποσυνείδητό σας θα έχει πρόσβαση σε μια πληθώρα αξιόπιστων πληροφοριών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, ένας μηχανικός θα είναι πολύ πιο ακριβής στον προσδιορισμό του ποιο λιπαντικό κινητήρα είναι πιο αποδοτικό για ένα όχημα. Επομένως, οι επαγγελματικές σας γνώσεις και το επαγγελματικό σας υπόβαθρο θα αυξήσουν την επιτυχία σας στη λήψη αποφάσεων. Ορισμένες από τις δεξιότητές σας, όπως η δημιουργικότητα, θα συμβάλουν θετικά στην επιτυχία σας.