Θέμα 3: ΤΟ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

Το μοντέλο ισορροπημένου τριγώνου θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα του φανταστικού. Ένα τρίγωνο γενικά προκαλεί μια ισορροπία μεταξύ τριών όψεων: του φυσικού εαυτού, του νοητικού εαυτού και του πνευματικού εαυτού. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες στη ζωή πρέπει να αντιμετωπίζονται με ισορροπημένο τρόπο κοιτάζοντάς τες χωρίς άγχος, θεωρώντας τες μια ευκαιρία να κοιτάξουμε μέσα μας για να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας και τη γνώση του εαυτού μας. Μια στρατηγική επίλυσης προβλημάτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προσέγγισή μας, αλλά και τα απροσδόκητα αποτελέσματα και πρέπει να αναπτύξουμε την ικανότητα να τα αντιμετωπίζουμε κοιτάζοντας πάντα μια ευκαιρία.