Θέμα 4 Στρατηγικές λήψεις αποφάσεων

Υπάρχουν τέσσερις τύποι στρατηγικών που μπορείτε να αρχίσετε να εφαρμόζετε αμέσως, είτε πρόκειται για μια οικεία είτε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση.   [18]

Αναλυτική λήψη αποφάσε

  • Να είστε προσεκτικοί με αυτή τη μέθοδο, ωστόσο, καθώς η άνεση της λογικής μπορεί μερικές φορές να είναι παραπλανητική. Μπορεί να αποφασίσετε ότι έχετε αρκετά χρήματα για να συνεχίσετε την επιχείρησή σας για το υπόλοιπο του έτους χωρίς να εξετάσετε πραγματικά την κατάσταση των ταμειακών ροών σας.

Διερευνητική λήψη αποφάσεων

  • Αυτή η στρατηγική είναι καταλληλότερη όταν δεν έχετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, αλλά έχετε στη διάθεσή σας ένα συνδυασμό ορισμένων πληροφοριών και εμπειρίας.

Λήψη αποφάσεων με εμπειρογνωμοσύνη

  • Αυτή η στρατηγική λήψης αποφάσεων βασίζεται στην εμπειρία και την ικανότητά σας σε έναν τομέα. Αυτό συμβαίνει όταν γνωρίζετε τόσα πολλά για κάτι και έχετε αρκετή εμπειρία που οι περισσότερες αποφάσεις σας είναι διαισθητικές.

Λήψη αποφάσεων τυχαίας επιλογής

  • Αυτό μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά η ρίψη ενός νομίσματος μπορεί και συχνά είναι, ένας πολύ καλός τρόπος λήψης αποφάσεων. Είναι η απλούστερη μέθοδος και μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο και μάλιστα να είναι και αποτελεσματικός όταν τον χρησιμοποιείτε κατάλληλα.