Θέμα 4 Φόρουμ- Θέατρο

OBJECTIVES

  • How to apply theater to analyze complex intercultural situations related to employment
  • Applying collective intelligence to deal with complicated situations

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΘΕΑΤΡΟ;

«Το Forum Theatre χρησιμοποιεί το θέατρο για να επιτύχει κοινωνικούς στόχους . Είναι μια μορφή θεάτρου που ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση του κοινού και διερευνά διαφορετικές επιλογές συναλλαγής με ένα πρόβλημα ή κατάσταση. Το Θέατρο Φόρουμ συχνά χρησιμοποιείται για την ενδυνάμωση κοινωνικά αποκλεισμένων και αποδυναμωμένων ομάδων. »

  • *Η ομάδα επιλέγει μία από τις αναφερόμενες καταστάσεις ( από τη λίστα που δίνεται από τον συντονιστλή) και στη συνέχεια η ομάδα χωρίζεται μεταξύ σε ηθοποιοούς (2) και θεατές (οι υπόλοιποι ).
  • *Οι δύο ηθοποιοί αρχίζουν να αναφέρονται στο θέμα και οι θεατές κάθονται γύρω τους σε ένα κύκλο και ακούνε προσεκτικά. Όταν ένας θεατής επιθυμεί να παρέμβει στη συζήτηση ή να αναλάβει τη θέση του ηθοποιού, απλώς αγγίζει τον ώμο ενός από τους ηθοποιούς για να αναλάβει τη θέση του και ανταλλάσσουν ρόλους .
  • * Στο τέλος γίνεται μια συζήτηση και ένας καταιγισμός ιδεών από τους συμμετέχοντες σχετικά με τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.