Κεφάλαιο 5: Επικοινωνιακά κενά και εμπόδια-στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους

Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία

Αφορά τις δυσκολίες που εμφανίζονται λόγω των πολλαπλών σημασιών των λέξεων ή άλλων συμβόλων. Οι κύριοι λόγοι των σημασιολογικών εμποδίων είναι οι εξής:

 • Κακή έκφραση: Μπορεί να έχετε ένα κακοτυπωμένο μήνυμα με μειωμένο αντίκτυπο.
 • Εσφαλμένη μετάφραση: Αποστολέας και παραλήπτης θα πρέπει να έχουν το ίδιο επίπεδο υπολειτουργίας για να μην υπάρξει παρερμηνεία του μηνύματος.
 • Αδιευκρίνιστες υποθέσεις: Ο αποστολέας δεν πρέπει να αισθάνεται ότι ο παραλήπτης γνωρίζει τα πάντα, διότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί υποθέσεις σε ορισμένα πράγματα.
 • Διαφορετικές σημασίες λέξεων ή συμβόλων: Υπάρχουν ορισμένες λέξεις που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους παραλήπτες, καθώς έχουν πολλές διαφορετικές σημασίες και η ερμηνεία τους εξαρτάται από το μορφωτικό και κοινωνικό υπόβαθρο κάποιου.

Αναφέρεται στην ψυχολογική κατάσταση των ατόμων, η οποία επηρεάζει στη συνέχεια τις απόψεις, τα συναισθήματα, τις στάσεις τους και επιπλέον την ικανότητα επικοινωνίας. Τα βασικά είδη ψυχολογικών φραγμών είναι τα εξής:

 • Συναισθήματα: επηρεάζουν την επικοινωνία, καθώς επηρεάζουν την αμερόληπτη στάση κάποιου.
 • Δυσπιστία: Έλλειψη εμπιστοσύνης κάνει κάποιον να αντλεί αρνητικό νόημα από το μήνυμα αγνοώντας το βασικό νόημα. Το αποτέλεσμα είναι μια επικοινωνία χωρίς νόημα, καθώς ο παραλήπτης δεν ακούει τι λέει ο αποστολέας.
 • Έλλειψη προσοχής: Ο παραλήπτης θα πρέπει να ακούει προσεκτικά τι λέει ο αποστολέας, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει το μήνυμα και να δώσει την κατάλληλη ανατροφοδότηση. Τα ψυχολογικά εμπόδια προκύπτουν αν κάποιος δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτό μετά από μια επικοινωνία.

Στρατηγικές για την αντιμετώπιση των εμποδίων

Υπάρχουν πολλά εμπόδια επικοινωνίας που είναι απαραίτητο να διαχειριστείτε και να τα αντιμετωπίσετε, ώστε να διασφαλίσετε την ομαλή και αποτελεσματική επικοινωνία.

 • Χρησιμοποιήστε μια απλή γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή

 • Βεβαιωθείτε ότι το άτομο με το οποίο επικοινωνείτε έχει καταλάβει αυτό που λέτε, διαφορετικά θα πρέπει να δώσετε διευκρινίσεις.

 • Είναι προτιμότερο ο τόπος διεξαγωγής της επικοινωνίας να είναι απαλλαγμένος από περισπασμούς.

 • Επικοινωνήστε μόνο ένα πράγμα κάθε φορά.

Source: https://unsplash.com/s/photos/strategies

Στο βίντεο που ακολουθεί θα μάθετε τι σημαίνει εμπόδιο στην επικοινωνία, ενώ παράλληλα περιγράφονται λεπτομερώς οι διάφοροι τύποι εμποδίων στην αποτελεσματική επικοινωνία. Στο τέλος αυτού του βίντεο, θα βρείτε τους τρόπους για να ξεπεράσετε τα εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία.