Θέμα 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

  • Τι είναι μια «στρατηγική επίλυσης προβλημάτων»; Ορισμός και προσέγγιση από τη γνωσιακή συμπεριφορική ψυχολογία.
  • Πώς μια «στρατηγική επίλυσης προβλημάτων» θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση μιας αγχωτικής κατάστασης;
  • Πώς να αναπτύξετε μια νοοτροπία επίλυσης προβλημάτων εξετάζοντας κάθε κατάσταση ως ευκαιρία μάθησης.
  • Παρουσίαση μιας σειράς δραστηριοτήτων με σκοπό τον εντοπισμό μιας προκλητικής κατάστασης και την οργάνωση ενεργών βημάτων για την εξάλειψη του στρεσογόνου παράγοντα ή τη βελτίωση των επιπτώσεών του, ξεκινώντας μια ρεαλιστική και άμεση δράση.
  • Μια στρατηγική επίλυσης προβλημάτων είναι μερικές φορές άμεση για μικρά προβλήματα, αλλά μπορεί να γίνει πολύπλοκη για πιο υψηλά επιτεύγματα. Απαραίτητη λοιπόν η εφαρμογή της κριτικής σκέψης που συνοδεύεται από την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις με δημιουργικότητα.
  • Τι είναι η κριτική σκέψη; Η κριτική σκέψη είναι η διανοητικά πειθαρχημένη διαδικασία ενεργητικής και επιδέξιας σύλληψης, εφαρμογής, ανάλυσης, σύνθεσης ή/και αξιολόγησης πληροφοριών που συλλέγονται από, ή δημιουργούνται από, παρατήρηση, εμπειρία, προβληματισμό, συλλογισμό ή επικοινωνία, ως οδηγό πίστης και δράσης.

( https :// www.skillsyouneed.com / ips / problem-solving.html#google_vignette )