Werkboek voor deelnemers

Ontwikkeld door de Global Alliance for LGBT Education (GALE), gebaseerd in Nederland

Een module die de deelnemers kennis laat maken met basistermen en -concepten over gender en de mechanismen van categorisering en discriminatie. De module legt termen uit, zoals sekse, gender, genderexpressie, seksuele geaardheid, LHBTI, stereotypen en vooroordelen, en het biedt activiteiten om met deze woorden en concepten te spelen, waardoor de deelnemers ze kunnen verkennen in relatie tot hun eigen identiteit.

Ontwikkeld door het Centrum voor Sociale Vernieuwing (CSI), Cyprus

Een module die ingaat op het essentiële onderwerp hoe we plezierige relaties opbouwen en onderhouden. Een module die thema's behandelt als daten, intimiteit, het mannelijk en vrouwelijk lichaam, veilige relaties en veilig seksueel gedrag. Er wordt veel aandacht besteed aan datinggeweld en aan toestemming. Er wordt aandacht besteed aan het feit dat er een variatie aan gezinnen bestaat.

Ontwikkeld door de Conexus Vereniging, Spanje

Α module die helpt na te denken over hoe traditionele mannelijkheid verband houdt met geweld. Het gaat in op gender-gerelateerd geweld en legt de nadruk op psychologisch en seksueel geweld: wat dit is, typen geweld en de gevolgen. Het biedt een leerzame online ervaring met activiteiten en reflectievragen waarmee een begeleider ideeën en vooroordelen die tienerjongens vaak over deze zaken hebben, ter discussie kunnen stellen.

Ontwikkeld door het Centrum voor Gender Gelijkheid en Geschiedenis, Cyprus

Een module op basis van ervaringsgerichte en interactieve activiteiten, ontworpen voor online onderwijs dat diversiteit, identiteit, gelijkheid en verandering onderzoekt. Deze module is geschikt om stereotypen, vooroordelen en alle vormen van discriminatie in brede zin, met een nadruk op gender aan te pakken.