Modül 7 Öz-yönetim: Kimliğimi zenginleştiren yeni durumlara kendimi nasıl adapte edebilirim?

Last updated: Haziran 30, 2022

Öğrenme hedefleri

  • Kimliği anlamak ve onun farklı yönleri ve özelliklerinin farkına varmak
  • Kendimi uyarlamak için güçlü ve zayıf yönlerimi anlamak
  • Yeni durumlarla (kültürlerarasılık) yüzleşmek ve yeni bir bölgeye varışımın zorluklarını yönetmek
  • Kültürlerarasılık konusundaki becerilerime değer vermek