Modül 8 İletişim becerileri

Last updated: Haziran 30, 2022

Öğrenme Hedefleri

Modül 8’e Hoş Geldiniz: İletişim becerileri

ACT POSITIVE Modül 8’in temel amacı, sözlü ve sözlü olmayan iletişimi anlamak ve etkin bir şekilde kullanmak için gereken bilgi ve becerileri sağlamaktır. Dahası , kişinin istihdam edilebilirliğini geliştirmesi için gerekli iletişim becerilerine özel olarak odaklanılır.

Bu modül ile  öğreciler şunları yapabilecektir:

    • İletişim faaliyetlerinde kendini yansıtma ve değerlendirme;
    • Hedeflenen bilgileri sözcüklerle (sözlü ve yazılı olarak) iletme;
    • Hedeflenen bilgileri sözel olmayan şekilde iletme;
      Sözlü ve sözsüz olarak iletilen hedeflenen bilgileri alma

Modül 8 ayrıca Yunanca, İtalyanca, Fransızca ve Türkçe olarak her ülkenin yerel bağlamına uyarlanmış ve yerelleştirilmiş, her dile uygun olarak sunulmaktadır.