Eğitim materyali

Picture 11

Modül 1: Zorlukları ve engelleri belirleme ve aşma

Picture 12

Modül 2: İşgücü piyasasındaki konumunu iyileştirmek için mevcut kaynakları belirlemek ve bunlardan yararlanmak

Picture 13

Modül 3: Stres Yönetimi

Picture 14

Modül 4: Problem çözme stratejileri

Picture 15

Modül 5: Karar Verme Stratejileri

Picture 16

Modül 6: Yaratıcılığı Geliştirme Stratejileri ve İnsiyatif Alınması

Picture 17

Modül 7: Öz yönetim: Kimliğimi zenginleştiren yeni durumlara kendimi nasıl adapte edebilirim?

Picture 18

Modül 8: İletişim becerileri