Değerlendirme

Öğrendiğim ilginç bir şey…”
Yararlı olacak bir şey…”
Öğrenmem/okumam/düşünmem gereken bir şey….”
” Bu
atölyeden aklıma gelen fikir / bir sonraki adım…”
” İlham
verici bulduğum bir şey…”