Referanslar

  • “DEFINE THE KİMLİK”, Robinson Baudry ve Jean-Philippe Juchs , Sorbonne Basımları | ” Hipotezler ” 2007/1 10 | 155 ila 167. sayfalar
  • “KİMLİK VE KÜLTÜR, Ne göçmen çocuk için kimlik inşası ”, Dalila Belgacem, Erès | ” Dinamik Defterler”, 2012/4 Sayı 57 | 51 ila 56. sayfalar
  • Kültürlerarası Öğrenme Araç Kiti (Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu)