Ünite 3 Günümüzün beceri ve yetkinlikleri

 • Değişen bir dünyada yaşıyoruz ve Avrupa Birliği, Avrupa Beceri Gündemi aracılığıyla Avrupa toplumunun günümüzün değişken dünyasına uyum sağlama çabalarını yönlendirmektedir
 • Avrupa Beceri Gündemi, bireylerin ve işletmelerin becerilerini geliştirmelerine ve bunları Avrupa’nın geleceği için kullanmalarına yardımcı olmak için beş yıllık bir plandır
 • Dijitalleşme, sürdürülebilirlik, sosyal adalet, AB’deki herkes ve her yer için eğitime erişim ve COVID-19 pandemisi gibi krizlere tepki vermek için direnç oluşturmak, Avrupa Birliği’nin stratejilerinin merkezinde yer alan geniş kapsamlı güçlerdir
 • 27 farklı ekonomiden oluşan bir birlik olarak, Avrupa Birliği’nin hem inşaat, otel, tarım ve turizm gibi sektörler için düşük vasıflı çalışanlara hem de yeşil geçiş olarak adlandırılan ve dijital geçiş olarak adlandırılan ikiz geçişi desteklemek için yüksek eğitimli çalışanlara ihtiyacı var.
 • Yeşil geçiş, becerilere ve hem yeşil düşünebilen hem de hareket edebilen ve kaynak verimli, iklim açısından nötr ve döngüsel bir ekonomiye geçiş yapabilen bir Avrupa’ya yatırım yapılmasını gerektirmektedir
  • Yeşil teknolojiler, ürünler, hizmetler ve iş modelleri geliştirmek ve yenilikçi çözümler yaratmak için beceri ve yetkinliklere sahip profesyonellerin sayısını artırmak çok önemlidir.
 • Dijital geçiş insan merkezli olmalı ve bu da dijital becerilerde bir artış gerektirmektedir.
  • Bazı tahminlere göre, bazı iş kategorilerinde işlerin %90’ından fazlası belirli türde dijital beceriler gerektirmektedir.
  • COVID-19 toplumlarımız ve ekonomilerimiz üzerindeki etkisinin yanı sıra hem dijitalleşme ihtiyacını hem de dijital beceriler edinme ihtiyacını vurgulamıştır.
  • Örneğin, Avrupa Komisyonu siber güvenlik alanında 291.000 profesyonel açığı olduğunu tahmin etmektedir.
  • Teknoloji dışı sektörler de dahil olmak üzere tüm ekonomide dijital teknolojilerin uyarlanması, dijital olarak daha yetkin bir işgücü gerektirecektir.
 • Mevcut bulunan ve bugünün işgücünü ve öğrencilerini yarının beceri ve yeterliliklerini edinmeleri için destekleyebilecek çeşitli öğrenme platformları vardır.
 • Platforma bağlı olarak öğrenciler, yeni bir alana aşina olmaktan, Google ve IBM gibi küresel kuruluşlar tarafından geliştirilen bir sertifika ve hatta üniversite lisans ve prestijli üniversitelerden yüksek lisans dereceleri almaya kadar her şeyi takip edebilmektedirler.
 • Bu platformlardan bazıları:
  • Coursera (https://www.coursera.org/), 200’den fazla önde gelen üniversite ve şirketle işbirliği yapan ve öğrencilerin “dünya çapındaki üniversiteler ve şirketlerden çevrimiçi kurslar, sertifikalar ve derecelerle beceriler geliştirmelerini” destekleyebilen bir platform
  • Edx (https://www.edx.org/), maliyet veya konum engelleri olmadan her öğrencinin potansiyellerini ortaya çıkarmak için eğitime erişebileceği bir dünya vizyonuna sahip bir platform
  • Udemy ,183.000’den fazla düşük maliyetli kurs sunan bir platform (https://www.udemy.com/)
  • Udacity (https://www.udacity.com/), dijital becerilere odaklanan bir platform
  • Skillshare (https://www.skillshare.com/), yaratıcı beceriler için en uygun platform
  • Ayrıca öğrenicilere günümüzün öğrenme ve çalışma ortamının karmaşıklığı tanıtılmalıdır.
 • Dünya Ekonomik Forumu tarafından sunulan yarının en iyi 10 becerisini tanıtmak, dünyanın nasıl değiştiğini örneklemek için iyi bir nokta:
  1. Analitik düşünme ve yenilikçilik,
  2. Etkin öğrenme ve öğrenme stratejileri,
  3. Karmaşık problem çözme,
  4. Eleştirel düşünme ve analiz,
  5. Yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif,
  6. Liderlik ve sosyal etki,
  7. Teknoloji kullanımı izleme ve kontrol etme,
  8. Teknoloji tasarımı ve programlama,
  9. Dayanıklılık, stres toleransı,
  10. Akıl yürütme, problem çözme ve fikir yürütme.

(Kaynak : https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/)