Ünite 4 İş arama zorluklarını belirleme ve aşma

 • Yüksek ulusal işsizlik oranları dahil olmak üzere ekonomik faktörler, mültecilerin ve sığınmacıların yasal işgücü piyasasına erişim çabalarını olumsuz etkileyebilir.
 • Mülteciler ve sığınmacılar ayrıca dil becerileri, yetersiz nitelikleri/eğitimleri ve/veya ev sahibi ülkede veya genel olarak Avrupa’da niteliklerinin/becerilerinin denkliğinin resmen tanınmasıyla ilgili sorunlar nedeniyle iş piyasasına erişim açısından dezavantajlı olabilir.
 • Dil engeli, becerilerini geliştirmek ve iş piyasasına katılmak için kurslar almak isteyen mülteciler veya sığınmacılar için de önemlidir.
 • Avrupa Komisyonu’nun bir raporunda tanımlanan başlıca zorluklar şunlardır:
  • yasal ve idari engeller nedeniyle işgücü piyasasına sınırlı veya kısıtlı erişim,
  • Kurumsal desteğin olmaması veya mevcut desteğin yetersiz kaynağı nedeniyle erişimin engellenmesi,
  • Bir tür ekonomik/işgücü piyasası sorunu olan düşük işgücü piyasası talebi (ülkelerdeki yüksek işsizlik veya düşük vasıflı işgücüne yönelik düşük talebin bir sonucu olarak) nedeniyle işgücü piyasasına erişimin daha da kısıtlanması,
  • Yeterlilik/eğitim zorluklarının bir parçası olarak dil becerileri eksikliği, düşük eğitim seviyesi ve mevcut yeterliliklerin tanınmasıyla ilgili sorunlar,
  • Sosyal zorlukların bir parçası olarak yetersiz entegrasyon programları, ayrımcılık ve zorlu kültürel uyum.

Kaynak: European Employment Policy Observatory Synthesis Challenges faced by asylum seekers and refugees in successfully integrating into the labour market, May 2016(Avrupa İstihdam Politikası Gözlemevi Sentezi Sığınmacıların ve mültecilerin işgücü piyasasına başarılı bir şekilde entegrasyonda karşılaştıkları zorluklar, Mayıs 2016)

 • Kültürel faktörlerle birlikte bu ünitede tanımlanan zorluklar genellikle mülteciler ve sığınmacılar için geçerlidir ancak bazıları hala ikinci nesil göçmenlerde de bulanabilmektedir.
 • İş aramanın zorluklarını aşmak için:
  • Güçlü ve zayıf yönlerinizi belirleyin.
   • Hem güçlü hem de zayıf yönlerinizin farkındalığını sergilemek önemlidir.
  • İşverenler artık iş seçim süreçlerinde yetenek veya kişilik testleri gibi uygulamaları takip etmektedir.
  • İlk görüşmeden sonra, araştırma yaptığınızdan ve kurum hakkında çok şey bildiğinizden emin olun.
  • İlerlemek istediğiniz kariyerin ne olduğunu belirleyin.
   • Kişisel ve profesyonel becerilerinizin, görüşme yaptığınız pozisyona uygun olduğundan emin olun.
  • Profesyonel bir özgeçmiş hazırlayın.
  • İş fırsatlarına açık olun ve çevrimiçi kaynaklardan yararlanın.
 • Yeni beceriler kazanmak için:
  • Üniversite yolunu veya çevrimiçi platformları kullanmanın yanı sıra, öğrenciler Avrupa Komisyonu’nun Erasmus Plus programından sağlanan fırsatlardan da yararlanabilirler.
  • Erasmus Plus, Avrupa Birliği’nin eğitim, öğretim, gençlik ve spor programıdır ve yetişkinler ve öğrenciler için çok sayıda öğrenme ve eğitim fırsatı sunabilir (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/opportunities-for-bireyler).
 • Psikolojik stresin üstesinden gelmek için:
  • Mülakat ve nitelikleriniz hakkında iyi hazırlanın. Unutmayın, kuruluşlar sizinle röportaj yaptıkları kadar siz deonlarla röportaj yapıyorsunuz.

Kaynak: Harvard Business Review (https://hbr.org/2017/07/how-to-handle-stress-during-a-job-interview)

 • Olumlu psikolojisi teorisini kullanmak:
  • Olumlu psikoloji teorisi, bir kişinin hayatındaki olumlu etkiler ve deneyimler üzerinde durur.
  • Bunlar karakterin güçlü yanlarını, iyimser duyguları ve yapıcı kurumları içerebilir.