Ortaklık Yapısı

Fransa

D'Antilles et D'Ailleurs (DA&DA), 2016 yılında Karayipler'de Martinik'te kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur (STK). DA&DA, üç faaliyet alanı aracılığıyla işbirliği ve gelişmeyi, vatandaşlığı ve gençliği teşvik etmek için çalışır: Kadınlar ve İşbirliği, Gençlik ve Hareketlilik, Vatandaş Laboratuvarları vs. gibi.

Yunanistan

Innovation Hive, araştırma ve inovasyon alanlarında uzmanlaşmış, Yunanistan'da bulunan, kar amacı gütmeyen özel bir kuruluştur. Faaliyetlerimiz, Avrupa toplumlarının ekonomik ve sosyal uyumunu geliştirmeyi hedeflerken, hedefimiz yeni inovasyon zorluklarına çözümler bulmaktır. büyüme, sürdürülebilirlik ve toplum üzerindeki etkiyi en üst düzeye çıkarma Kuruluşun bu hedeflere ulaşmak için felsefesi, birlikte oluşturma metodolojilerine ve dörtlü sarmal yaklaşımına dayanmaktadır. Endüstri, bilim ve toplumdan paydaşların katılımı, bilgi, beceri, araçlar, değerler ve motivasyonun bir kombinasyonunu geliştirmek için işletmeler, akademi ve sivil aktörler arasında bağlantılar oluşturmayı amaçlamaktadır. Nihai hedef, yerel toplumlarda fark yaratmak ve sosyal inovasyon kavramlarının ilkelerini en üst düzeyde başarmaktır.

Güney Kıbrıs

CSI Sosyal İnovasyon, Girişimcilik, Eğitim, Sistem Mantık, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Küresel Sağlık Süreci konularında - Yaşam Bilimleri, İşletme, Adli Müdahale, Gençlik Geliştirme ve Motivasyon, Kaynak ve Yeniden düzenlenmesi gibi alanlarda kolektif deneyimleri üzerinde 50 yıldan bu yana profesyonelleri istihdam etmektedir. Kurucu ekibimizin üyeleri üç kıtada çeşitli ülkelerden kuruluşlar ve bireylerle işbirliği yaptı. Ekip, sistemik sorunların tanımlanmasını ve zor sosyal sorunlara akıllı ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemek için deneyimlerini kullanmaktadır. Ekibimiz, sistemik sosyal, eğitim ve ekonomik sorunlara çözüm geliştirmeye ve sunmaya odaklanmaktadır. Bu çözümler, paydaşlarla çeşitli etkileşim katmanları aracılığıyla geliştirilmektedir. Sosyal adalete ulaşmak, sistemik sorunları çözmek ve bireyler ya da kuruluşlar için fırsatlar sağlayabilecek çözümler geliştirmek için sosyal inovasyon sürecinden yararlanıldığında yaşam kalitesinin iyileştiğine inanıyoruz." Our Team focuses on developing and introducing solutions for systemic social, education and economic problems. These solutions are developed through various layers of interaction with stakeholders. We believe that quality of life improves when the process of social innovation is leveraged to attain social justice, solve systemic problems and develop solutions that may provide opportunities for individuals and organizations.

Türkiye

Ankara / Türkiye'den Büyük Ortadoğu Sağlık Ve Eğitim Vakfı (BOSEV, Araştırma Vakfı), eğitim, spor, iş dünyası, bilişim gibi diğer sektörlerin yanı sıra tıp alanında çalışan bir grup profesyonel tarafından 2009 yılında şemsiye yapı olarak kurulmuştur. BOSEV, zengin kadro kapasitesi ve yüksek profilli geçmişi ile tıp ve eğitim sektöründeki araştırma gelişmelerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla BÖSEV, periyodik tıp dergileri ile ilgili yayınlara ev sahipliği yapıyor; 50 yönetim kurulu uzmanına ve sürekli veya kısmi zamanlı gönüllü destek sağlayan 100 üyesi vardır; BOSEV hastanelerinde, tıp merkezlerinde, kliniklerinde ve bir medya şirketinde çalışan 500'den fazla personelin deneyim ve kapasitesini kullanabilmektedir. Address: Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (BOSEV) Hacı Bayram Mah. Eşme Sok. No:2/1 Ulus/Altındağ/Ankara/Turkey ekucukarslan@gmail.com Phone: +903123116065 Fax: +903123116065

Güney Kıbrıs

L.T. Synergy (www.ltsynergy.eu), kurucularının uygun kurumsal Yönetim, Risk ve Uyum uygulamalarının her büyüklükteki kuruluş üzerindeki önemi ve olumlu etkileri konusundaki görüşlerinin bir sonucu olarak kurulmuştur. İyi kurumsal yönetişimin faydalarını yerel düzeyde ve Avrupa düzeyinde teşvik etmeye kendimizi adadık. Misyonumuz, her büyüklükteki kuruluşa, paydaşlarının ve toplumun yararına pazarlarını dönüştürmek, büyütmek ve mükemmelleşmek için ilham vermektir. L.T. Synergy, organizasyonların, işletme modelleri ile uygun ve uygulanabilir kurumsal yönetişim uygulamaları arasındaki uzun vadeli sinerjileri ve karşılıklı ilişkileri tespit etmelerini sağlayarak, doğuştan gelen verimli, etkili, sürdürülebilir ve uyarlanabilir olma yeteneklerini güçlendirir.

Turkiye

Aydın Kültürel Gelişim Derneği (Aydın Cultural Development Association) yerel, bağımsız, kar amacı gütmeyen ve apolitik bir sivil toplum kuruluştur. İnsanların kişisel, mesleki ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak temel amacıdır. Derneğimiz, toplumun eğitimsel, sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmeyi; mesleki eğitime, yetişkin eğitimine, aktif vatandaşlığa katkıda bulunmayı; tüm insanların spor ve izcilik faaliyetlerine katılmasını sağlamayı, yerel ve uluslararası projeler düzenlemeyi teşvik etmektedir. Derneğimiz, göçmen işçiler ve mültecilere ev sahipliği yapan sektörlerde saha araştırması yapmakta, işle ilgili becerilerin analizini yapmakta ve göçmen vaka çalışanlarının mesleki gelişimi için eğitim materyalleri geliştirmektedir. Girişimcilik, sosyal girişimcilik, iş gücü piyasaları üzerinde çalışmalar yapar ve eğitim materyallari üretir. İstihdam edilebilirliklerini artırmak için göçmen işçiler için eğitim modülleri geliştirir. Gençlik projeleri ve gönüllük çalışmaları da yapmaktadır.

Italya

İtalya'da kurulan ve Brüksel'de bir tesisi olan Tia Formazione, Avrupa politikalarına dayalı toplantıları ve kültürel aktiviteleri, eğitimleri ve projeleri teşvik etmekte ve organize etmektedir. Tia bölgesel çağrılara katılır, uluslararası eğitim faaliyetlerini ve ab tartışmalarını teşvik eder - benzer ulusal ve yabancı kuruluşlarla deneyim ve etkinlik alışverişini destekler; - her seviyeden devlet ve özel okulların yetişkinlerine ve öğrencilerine hitap eden Avrupa ve uluslararası konularda özel eğitim kursları düzenler; - dernek faaliyetleriyle ilgili konularda telli yayınlar; - hem kamu hem de özel kuruluşlarla seminerler, konferanslar, kurslar, konferanslar düzenler. ODAK: MEDYA OKURYAZARLIĞI, NEET (Eğitimde, İstihdamda veya Öğrenimde Olmayan gençler), WBL (İş Temelli Öğrenme) FAALİYETLERİ, LİDERLİK, EĞİTİM, GÖÇ "

Fransa

Élan Interculturel, 2008 yılında psikolojide uzmanlaşmış beş göçmen kadının girişimiyle kurulduğundan bu yana, insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için kişilerarası iletişim ve kültürlerarası diyaloğu teşvik eden, Paris - Fransa merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yaygın eğitim, sanatsal arabuluculuk ve popüler eğitim yoluyla Elan, daha kapsayıcı bir toplumun gelişimine katılarak çeşitliliği bir tehdit değil bir zenginlik haline getirmeyi amaçlamaktadır.