Konu 1 Giriş

Yaratıcılık, bir kişinin veya grubun yeni ve yararlı veya değerli bir şey yapma yeteneğidir. Yeni ve yararlı veya değerli bir şey yapma sürecidir. Hayatın her alanında olurbilim, sanat, edebiyat ve müzik.’  (Vikipedi, 2021)

Yaratıcı bir akla sahip olmak, yeni şeyler denememize ve tam potansiyelimizi gerçekleştirmeye yaklaşmamıza yardımcı olan aktivitelere katılmamıza yardımcı olur. Yaratıcılık, var olmayan bir şeyi hayal etme, bir şeyi herkesten farklı şekillerde yapma ve yeni fikirler geliştirme yeteneğidir. Yaratıcılık, sıradan, günlük şeylerin özel olmasını ve özel şeylerin günlük yaşamda daha doğal şeyler haline gelmesini sağlar. Özünde, yaratıcılık, bir şeyi başkalarının göremeyeceği şekilde görebilmek veya kavrayabilmek olarak tanımlanabilir.

Yaratıcılık çoğu insanın bildiği gibi doğuştan değildir. Tabii ki, çocukluğumuzdan, geçmiş hayatımızdan doğuştan gelen bazı olumlu aktarımlar olabilir. Ancak yaratıcılık geliştirilebilen ve öğrenilebilen bir beceridir. Bu konuda çalışıyor, okuyor ve uğraşıyorsanız, daha fazla fırsat görebilir ve daha yaratıcı olabilirsiniz.