Konu 1 Giriş

Karar verme birkaç olası alternatif seçenek arasında bir inancın veya bir eylem akışının seçilmesiyle sonuçlanan bilişsel süreç olarak kabul edilir. Mantıklı ya da  mantıksız olabilir. Karar verme süreci, karar vericinin değerlerine, tercihlerine ve inançlarına ilişkin varsayımlara dayanan bir akıl yürütme sürecidir.[1] Her karar verme süreci, harekete geçmeyi teşvik eden ya da etmeyen nihai bir seçim üretir.[2]