Konu 1 İletişim nedir

İletişim, (en az) bir gönderen, bir ileti ve bir alıcı içeren eylemdir. İletişim yoluyla, katılımcılar bilgi, fikir, his ve duyguları paylaşırlar. İletişim, bilginin iletilmesinden daha fazlasıdır ve aslında çok daha karmaşık bir konudur.

İletişimin ögeleri:

İletişim sürecinin esas kaynağıdır. İletişim sürecini başlatarak aktarmak isteyen fikir, duygu ve niyetleri oluşturan kişidir.

Bilginin bir mesaja çevrilmesiyle ilgilidir. Sözlü veya sözsüz yöntemlerle yapılabilir. Kodlamanın başarısı, göndericinin bilgisine, yetkinliklerine, becerilerine, fikirlerine, düşüncelerine veya geçmişine bağlıdır.

Sürecin ana gövdesi olduğu için mesaj olmadan iletişim eksik kabul edilir. İletilecek olan bilgidir. Mesaj yazılı, sözlü, sembolik veya sözsüz olabilir. Örneğin, bir mesaj yazıyorsanız, fikrinizi kelimelere çevirirsiniz.

Mesajın gönderilme şeklidir. İletişimin verimli olabilmesi için en uygun kanalın seçilmesi gerekmektedir. Bir iletişim kanalı kısa mesajlar, e-postalar, telefon görüşmeleri, yüz yüze konuşmalar, mektuplar, raporlar ve diğerleri olabilir.

İleti alıcı tarafından alınmalıdır. Bu adım, iletiyi okuyarak, hissederek veya duyarak gerçekleştirilir. Alıcı mesajı en verimli şekilde kavramaya çalışır.  Çözme seviyesi bilgiye, becerilere, düşüncelere ve hatta gönderenle olan ilişkiye bağlıdır.

Alıcının mesajın içeriğiini anlama şeklidir. Alıcı kodu çözemezse, mesaj başarısız olur. Etkili bir iletişimin gerçekleşebilmesi için mesajın gönderici ve alıcın için aynı anlamı taşıması gerekir.

Bu, iletişim sürecinin son kısmıdır ve alıcının göndericiye geri gönderdiği mesajla ilgilidir. Bu şekilde alıcı, göndericiye mesajının alındığından ve yorumlandığından emin olur. Örneğin, gönderici, alıcıdan, amaçlandığı gibi alındığını doğrulamak için mesajı geri göndermesini isteyebilir.

  • Sözlü İletişim

Yüz yüze konuşmaları, telefon görüşmelerini, radyo veya televizyonu içerir.

  • Sözsüz İletişim

Bu kategoride beden dili, giyinme veya hareket etme şeklimiz, jestler ve hatta nasıl koktuğumuz sınıflandırılır. Duygularımızı, düşüncelerimizi ve tutumumuzu konuşmadan ifade etmenin pek çok yolu vardır. Örneğin sesi tonu, el işaretleri veya jestleri.

  • Yazılı İletişim

Kitaplar, dergiler, gazeteler, e-postalar, sosyal medya, internet ve diğer medyayı içerir. İnternetden önce, yalnızca yazarlar ve yayıncılar yazılı olarak ifade edilme fırsatına sahipti. Artık herkesin fikirlerini yayınlaması kolaylaştı ve yazılı iletişimin değeri azalmıştır.

  • Üyeler farklı konularda bilgilendirilebildiği için bilgi kaynağıdır.
  • Bireyin tutumlarını değiştirmek. İyi bilgilendirilmiş bir birey, daha az bilgili olandan daha iyi bir tutuma sahip olacaktır. Bu nedenle, fikirleri paylaşmak, çeşitli endişeler hakkında kapsamlı bir bakış açısına sahip olmaya yardımcı olur.
  • İletişim sosyalleşmeye yardımcı olur. İletişim olmadan kimsenin hayatta kalamayacağı söylenir.
  • Bireyler arasında saldırgan davranışlardan kaçınmak için üyelerin davranışlarını çeşitli şekillerde kontrol ederek sürecin kontrol edilmesine yardımcı olur.